Výroba, import a veľkoobchod juty a jutových výrobkov

na začátek stránky

Juta a jutové výrobky pre stavebníctvo

Jutové protierozné siete (geotextílie) slúžia ako ochrana svahov proti erozii. Jutová tkanina a vlákna surovej juty sa používajú k armovániu betónu i asfaltu. Jutovú tkaninu možno použiťaj k separácii vrstiev alebo ako izolačnú vrstvu, k zakrytiu čerstvého betónu, prípadne ako obalový a transportný materiál. Jutovévrecia sa používajú pri zakladani ekologických protipovodňových hrádz. Juta má mnohostrané využitie v ekologickém stavebníctve.

protierozné siete

ekologické izolácie

armovacie tkaniny v ekologickom stavebníctve

geotextílie

Výrobky

Tkaniny

Viac info
  • armovací materiál
  • obalový materiál
  • geotextílie
  • zakrytie čerstvého betónu
  • ekologické stavebníctvo

Vrecia

Viac info
  • obalový a ochranný materiál
  • protipovodňové hrádze
  • hrádze a zátarasy

Geotextílie

Viac info
  • násypy ciest, diaľnic a železnic
  • ochrana výsadby a zelene
  • protierozné opatrenia
  • podpora pri zatrávňovani
  • rekultivácia skládok, odvalov po ťažbe uhlia, piesku
  • strmé cestné priekopy, záchytne šachty na kanalizáciu
  • brehy vodných tokov ohrozených tečúcou vodou

Netkané textílie

Viac info
  • izolačný material
  • použitie ako geotextílie

Juta-Kenaf-Meshta

Viac info
  • tesnenie
  • technické tkaniny
  • netkané textílie
  • kompozity
  • izolačné materiály

Poradíme vám


Zavolajte nám, doporučíme Vám výrobok presne pre Vaše použitie. Pri odbere dostatočného množstva Vám vyrobíme varianty výrobkov na mieru.

Obchodný zástupca

  1. +421 908 933 714
  2. juteko@juteko.sk