Výroba, import a veľkoobchod juty a jutových výrobkov
Kontakty: +421 908 933 714 juteko@juteko.sk

Použitie juty a jutových výrobkov v stavebníctve

Jutové protierozné siete (geotextílie) slúžia ako ochrana svahov proti erozii. Jutová tkanina a vlákna surovej juty sa používajú k armovániu betónu i asfaltu. Jutovú tkaninu možno použiťaj k separácii vrstiev alebo ako izolačnú vrstvu, k zakrytiu čerstvého betónu, prípadne ako obalový a transportný materiál. Jutovévrecia sa používajú pri zakladani ekologických protipovodňových hrádz. Juta má mnohostrané využitie v ekologickém stavebníctve.

protierozné siete

ekologické izolácie

armovacie tkaniny v ekologickom stavebníctve

geotextílie

Juta a jutové výrobky pre stavebníctvo

Geotextílie

Viac info

Príklady použitia:

 • násypy ciest, diaľnic a železnic
 • ochrana výsadby a zelene
 • protierozné opatrenia
 • podpora pri zatrávňovani
 • rekultivácia skládok, odvalov po ťažbe uhlia, piesku
 • strmé cestné priekopy, záchytne šachty na kanalizáciu
 • brehy vodných tokov ohrozených tečúcou vodou

Juta-Kenaf-Meshta

Viac info

Príklady použitia:

 • tesnenie
 • technické tkaniny
 • netkané textílie
 • kompozity
 • izolačné materiály

Netkané textílie

Viac info

Príklady použitia:

 • izolačný material
 • použitie ako geotextílie

Tkaniny

Viac info

Príklady použitia:

 • armovací materiál
 • obalový materiál
 • geotextílie
 • zakrytie čerstvého betónu
 • ekologické stavebníctvo

Vrecia

Viac info

Príklady použitia:

 • obalový a ochranný materiál
 • protipovodňové hrádze
 • hrádze a zátarasy

Zavolajte nám, doporučíme Vám výrobok presne pre Vaše použitie. Pri odbere dostatočného množstva Vám vyrobíme varianty výrobkov na mieru.

Obchodný zástupca

 1. +421 908 933 714
 2. juteko@juteko.sk

Ďalšie oblasti použitia juty

Priemysel

Viac info

Stavebníctvo

Viac info

Lesníctvo a poľnohospodárstvo

Viac info

Obaly

Viac info

Hobby a dekorácie

Viac info

Katalóg výrobkov

Viac info