Výroba, import a veľkoobchod juty a jutových výrobkov

na začátek stránky

Juta a jutové výrobky pre lesníctvo a poľnohospodársvo

Pri ochrane stromkov a kríkov proti mrazu a vysychaniu sú vhodné prírodné jutové tkaniny, netkané textílie a vrecia. K ochrane koreňových balov slúžia jutové plachetky. Na viazanie stromkov a kríkov sú vhodné jutové a kokosové viazacie pásky, na balenie obilia, semien, ovocia a zeleniny potom jutové vrecia. Pri rekultivácii krajiny sa používajú jutové a kokosové protierozné siete (geotextílie).

ochrana kríkov a stromkov proti mrazu a ohryzu zverou

plachietky na koreňové baly

ekologická ochrana proti burine

ekologický obal,obilie,ovocie,zelenina,rašelina,cibuľa,zemiaky,pevné paliva

protierozné siete

vyviazovanie stromov a stromkov

Výrobky

Vrecia

Viac info
  • obalový materiál
  • protipovodňové hrádze
  • zátarasy
  • ochrana kríkov a stromov

Geotextílie

Viac info
  • násypy, svahy
  • ochrana vysadieb v zeleni
  • protierózne opatrenia
  • podpora při zatrávňovaní
  • ochrana zjazdoviek
  • rekultivácia skládok, odvalov a po ťažbe uhlia, piesku
  • brehy vodných tokov ohrozených tečúcou vodou

Špagáty

Viac info
  • jutové lana
  • viazacie špagáty, povrázky
  • vyviazovanie rastlín

Netkané textílie

Viac info
  • izolačný materiál
  • použitie ako geotextílie
  • ochrana kríkov a stromov
  • ochrana proti burine (mulčovanie)

Viazacie pásky

Viac info
  • vyviazovanie kríkov a stromkov
  • naväzovanie geotextílii

Poradíme vám


Zavolajte nám, doporučíme Vám výrobok presne pre Vaše použitie. Pri odbere dostatočného množstva Vám vyrobíme varianty výrobkov na mieru.

Obchodný zástupca

  1. +421 908 933 714
  2. juteko@juteko.sk